Onze aanpak

Meer dan ooit stemmen we de theorie en de praktijk optimaal op elkaar af en geven we je veel kansen om eigen accenten te leggen.

Dankzij levensechte praktijkcases, gastsprekers en een stage maken we van jou een startklare professional. Met een uitgebreid aanbod communicatievakken, aangevuld met talen, actualiteit, economie, psychologie enzovoort krijg je daarvoor een stevige en brede basis. Gaandeweg leg je eigen accenten en kun je je verdiepen in wat jou boeit.

Elke student is bij ons in de eerste plaats een persoon. Je talenten krijgen een belangrijke plaats: samen proberen we ze maximaal te ontwikkelen. Je diploma is daarna je visitekaartje, maar je inzet en profiel bepalen welke deuren ermee openen.

Doorgrond de geheimen van merken

Hoe communiceert een bedrijf met de buitenwereld? Welke strategie schuilt erachter? Wat is de rol van marketing? Is sexy reclame ook goede reclame? Hoe schaaf je aan het imago van een merk? Als afgestudeerde weet je hoe de vork aan de steel zit. In de wereld van merken, media en marketing word jij de expert die websites, sociale media, print, radio, tv en andere kanalen optimaal inzet.

Liever iets minder commercieel?

Geen probleem. Organisaties en bedrijven hebben nood aan goede relaties met tal van publieksgroepen: omwonenden, klanten, journalisten ... Wie kiest voor Communicatiemanagement, ontdekt evengoed hoe je op een maatschappelijk verantwoorde manier bouwt aan die relaties: vanuit een strategische visie en gebaseerd op allerlei praktische vaardigheden.

Hoe werk je een sponsoringbeleid uit? Hoe vang je crisissen op? Hoe organiseer je evenementen? Hoe treed je op als woordvoerder? Of wat krijgt een communicatieambtenaar bij de overheid voorgeschoteld? Elke vraag eist een campagne op maat.

Meer lezen? Bekijk dan zeker het overzicht van de vakken die je krijgt!