Stage en bachelorproef

Stage

Doorheen de gehele opleiding en al vanaf week twee sta je met twee voeten in de praktijk. Je gaat elk semester 1 dag per week  naar je stageschool (lintstage).Later in het semester sta je ook een langere aaneensluitende periode op je stageschool (blokstage).

  • In het eerste jaar start je meteen met één dag lintstage per week. Door mee te werken met leerkrachten in verschillende klassen en door te observeren en mee te spelen leer je kinderen van verschillende leeftijden kennen. Je leert ook samen te werken met andere studenten en raakt vertrouwd met de gezinnen van de kleuters, de buurt en de brede werking van een school.
  • In het tweede jaar verdiep je je in één stageklas en vertrek je vanuit de interesses en belangstelling van kinderen om hen ervaringen te laten opdoen. Je kijkt wat elk kind nodig heeft en speelt hierop in. Je verdiept je verder in samenwerking met collega’s en communicatie met ouders.
  • Na een grondige verkenning van je stageschool via lintstages in het eerste semester van het derde jaar, wijd je het tweede semester volledig aan stage. Je ontdekt hoe je kinderen met specifieke noden kan ondersteunen. Je neemt initiatief om samen te werken met ouders en collega’s om zo optimale kansen voor alle kinderen te creëren. Zo kan je vol zelfvertrouwen aan je droomjob starten.

 

Bachelorproef: Onderzoekende school

Doorheen de opleiding word je in het vak leer-kracht ondersteund om het onderwijs voor jonge kinderen te innoveren via een onderzoekende houding. In het laatste jaar krijg je de kans om in een onderzoeksproject te stappen samen met je stageschool en je bachelorproefbegeleider waarbij je op zoek gaat naar up to date informatie om samen de schoolpraktijk te vernieuwen.