Onze aanpak

Bachelor ergotherapie is een veelzijdige opleiding met veel tewerkstellingsmogelijkheden. We gaan samen op pad en besteden veel aandacht aan jou als persoon.

We ondersteunen je graag bij je professionele en persoonlijke groei. Trajectcoaching gebeurt individueel en is uitdrukkelijk gepland doorheen het hele opleidingsprogramma.

Via diverse aantrekkelijke werkvormen leer je met plezier zelfstandig werken en studeren. Dankzij de modulaire opbouw is je opleiding flexibel. Elk opleidingsjaar is opgebouwd uit vier modules van telkens vijftien studiepunten die een aantal vakken bundelen. Meteen na elke module volgt een evaluatie.

Het opleidingsprogramma is actueel en competentiegericht. Als student leer je het dagelijkse handelen van je cliënt doorgronden. We geven je ook ruimte om na te denken over fundamentele vragen. Zo groei je tot een professionele zorgverstrekker die elke cliënt coacht naar zelfstandig handelen.

Via buitenlandse stagemogelijkheden en internationaal gerichte keuzevakken zetten we ten slotte de deuren van de wereld voor je open. En onderzoek wijst het uit: wie bij ons afstudeert, vindt vlot de weg naar de arbeidsmarkt.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Eerste jaar

In het eerste jaar focust de opleiding zich op het (gezonde) menselijke handelen en het opnieuw mogelijk maken van het handelen wanneer dat niet meer lukt bij kinderen, volwassenen en ouderen. Ook staan we stil bij het eigen professioneel handelen als toekomstig ergotherapeut.

De modules richten zich op inzicht in het (eigen) menselijk handelen, het handelen mogelijk maken, het methodisch werken als ergotherapeut op stage en handelingsproblemen bij specifieke doelgroepen.

Je maakt kennis met het toekomstige werkveld via onder andere stage en studiebezoeken. Psychologie, sociologie, anatomie, recht en statistiek komen gericht aan bod. Je vertaalt ze ook onmiddellijk in de ergotherapeutische praktijk.

Tweede jaar

In het tweede jaar ligt de focus op het werken met verschillende doelgroepen in verschillende leefdomeinen als ergotherapeut. Methodisch en klinisch evidence-based werken staat centraal: je leert een ergotherapeutische hulpvraag definiëren, evidence-based plannen en oog hebben voor management en kwaliteitszorg. Daarnaast is een volledige module gewijd aan stage

Derde jaar

Tijdens de laatste vier modules in het derde jaar verdiepen we ons meer in complexe situaties en doorloop je op een meer zelfstandige manier het methodisch werken als ergotherapeut. Dat doe je tijdens de lessen klinisch redeneren en je stage.  Je leert ook interdisciplinair samenwerken in de gezondheidszorg en schrijft je bachelorproef. Via keuzevakken krijg je ook de kans om de opleiding te verbreden of te verdiepen.

Het doorlopen van twee grote stageperiodes maakt je ten slotte helemaal klaar voor de stap naar het werkveld.

Hoeveel lesuren heb ik?

Je hebt gemiddeld 21 uur les per week. Daarbij komen nog de praktijkopdrachten en taken. En uiteraard moet je de verworven kennis ook instuderen. Alles samen reken je dus maar best op een 40-45 uur per week investeren in je opleiding. Een voltijdse opdracht dus.

Krijg ik les in grote groepen?

Voor de algemene vakken zoals anatomie, psychologie en theoretische duidingen krijg je hoorcolleges met enkele praktijkgroepen samen. Voor de practica, waarin je zelf aan de slag gaat, werk je in kleinere praktijkgroepen van maximaal 25 studenten. De groepsgrootte hangt dus af van de onderwijsmethode.

We werken zo veel mogelijk in kleine groepen om de vaardigheden en attitudes goed onder de knie te krijgen.

Instroomgesprek

Voor je je inschrijft, nodigen we je uit op een persoonlijk en verplicht instroomgesprek. Dat is niet bedoeld om je al dan niet te selecteren, wel om samen te bepalen of de professionele bachelor Ergotherapie echt iets voor jou is. Meer info over het instroomgesprek, kan je hier lezen.