Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedische discipline - je hoeft dus geen dokter te zijn - die dagelijkse handelingen weer mogelijk wil maken bij mensen die door een ziekte, ongeluk of handicap kampen met een fysieke of mentale beperking.

Kenmerkend is dat ergotherapie zich zowel tot de persoon als zijn omgeving en de activiteit richt. Het is dus een veelomvattende discipline die zich kan toespitsen op onder meer fysieke revalidatie, ontwikkelingsstoornissen, geriatrie en geestelijke gezondheidszorg.

De nood aan ergotherapeuten is groot. Enerzijds streven steeds meer mensen naar levenskwaliteit via een actieve levensstijl. Anderzijds veroudert de bevolking en groeit de aandacht voor gezondheids- en welzijnsbevordering.

Waar werken ergotherapeuten?

Ergotherapeuten zijn actief in het ruime werkveld van de gezondheidszorg: in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, revalidatiecentra, medisch-pedagogische instituten, dagverblijven, psychiatrische centra, scholen voor buitengewoon onderwijs, beschutte woonvormen ...

Ergotherapeuten kunnen zich ook vestigen als zelfstandige. Ze kiezen zelf of ze werken met ouderen, kinderen of volwassenen.

De ergotherapeut aan de slag: vier voorbeelden

Eefje (6) heeft moeite met lezen en schrijven, en bij rekenen draait ze getallen om. Samen met een ergotherapeut traint ze haar ruimtelijke inzicht en leert ze links en rechts onderscheiden.

Een stresserende job is Ahmed (43) boven het hoofd gegroeid. Hij belandde in een depressie. Samen met zijn ergotherapeut zoekt Ahmed naar activiteiten die hem ontspannen. Later werken ze samen aan een evenwichtsplan dat een herval moet vermijden.

Marie (82) is na een val in het ziekenhuis terechtgekomen. Omdat ze graag terug naar huis wil, biedt de ergotherapeut haar hulpmiddelen en tips aan om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Samen oefenen ze onder meer met een rolstoel.

Na een werkongeval heeft bouwvakker Jos (37) onvoldoende kracht in beide armen. De ergotherapeut geeft spierversterkende oefeningen en adviseert waar nodig over aanpassingen in zijn thuis- en werksituatie.