Experts en getuigen nemen jou mee in zorgdragen en begrenzen in het werken met jonge kinderen en hun ouders. Hoe vermijd je incidenten, hoe ga je ermee om en wat na een incident? 

Doelgroep voor deze netwerkavond

Deze avond is bedoeld voor alle geïnteresseerden en professionals die werken met jonge kinderen: pedagogisch begeleiders, kindbegeleiders, verantwoordelijken kinderopvang en buitenschoolse opvang, leerkrachten en zorgcoördinatoren basisonderwijs, beleidsmedewerkers, animatoren en monitoren.
 

Over het boek en de auteurs

Titel: Antwoorden op agressie en grensoverschrijdend gedrag (Praktijkboek voor onderwijs, zorg en welzijn)

  • Gebaseerd op jarenlange praktijkervaring
  • Talrijke voorbeelden maken de theorie bevattelijk

Uitgegeven bij Pelckmans Pro

Auteurs: Veerle Dupont en Geert Taghon

Veerle Dupont bouwde expertise op bij Refleks Weerbaarheidscentrum en geeft sinds vijftien jaar trainingen over omgaan met agressie aan studenten en diverse groepen professionals uit het onderwijs, de zorg- en de veiligheidssector. Sinds 2018 werkt ze als docent aan de Arteveldehogeschool in Gent.

Geert Taghon werkte tien jaar in de forensische jeugdpsychiatrie De Patio en vijftien jaar in de reguliere kinder- en jeugdpsychiatrie De Korbeel. Hij heeft een kleine privépraktijk waar de focus ligt op agressieregulatietraining aan jongeren. Daarnaast werkt Geert al twintig jaar als freelancevormingswerker met de focus op agressie. Sinds 2016 werkt hij aan de Vives hogeschool in  Kortrijk binnen de opleiding Sociaal-Agogisch Werk.

€ 25,00 • 296 blz.
ISBN 978 94 6337 166 7