Een bezoek in een Franstalige stad: de taxonomie van Bloom in de praktijk.

Een stadsbezoek met Bloom?

Hoe kunnen wij onze leerlingen de Franstalige wereld leren ontdekken? Steeds meer worden hun leerkrachten als de enige Franstalige cultuurreferentie beschouwd. Hoe kan een stadsbezoek, in zo’n context, een meerwaarde voor het leerproces van het Frans betekenen?

Inhoud

We leren samen hoe de toepassing van de taxonomie van Bloom in de voorbereiding, het meemaken en de feedback van een stadsbezoek geïntegreerd kan worden. De volgende didactische benaderingen zullen aan bod komen:

  • interactieve werkvormen in de doeltaal,
  • het esthetisch gevoel van onze leerlingen aanwakkeren,
  • het kennis maken met een Franstalige stad (verplaatsingen, logement, contacten met de bevolking, gastronomie,…)
  • activering van de 6 cognitieve processen voor, tijdens en na het stadsbezoek.

Doelgroep

Leerkrachten ASO-TSO 1ste-2de-3de graad

Praktische informatie

Wanneer?

Vrijdag 7 Februari 2020 van 9u00 tot 12u00

Waar?

Campus Kattenberg
Kattenberg 9
9000 Gent

Kostprijs

45 euro

Administratieve vragen

Fleur Liefooghe
Partners in leren - OSO
09 234 82 31

Lesgever

Frédéric Hauwaert
Docent Frans Arteveldehogeschool, leerkracht Frans ASO, licentiaat in de Romaanse filologie, Taalcoach bij ProFFF en vzw Roeland, lid van LzG