Inhoud

De ontwikkeling van inzichten en vaardigheden nuttig bij het begeleiden van een groep medewerkers die met elkaar moeten (of mogen) samenwerken.
We kijken naar samenwerken in een team doorheen de bril van de algemene systeem- en communicatietheorie (Watzlawick e.a.). In de globale opbouw van deze module maken we gebruik van het procesrollenmodel© als basiskader om methodisch aan de slag te gaan met het thema ‘teamontwikkeling’.

De Wij-component van het TGI-model centraal: het team. Dit team bekijken we weliswaar in wisselwerking met de drie andere componenten: het ‘ik’ van de teamleden, de zaken en de taken, de ruimere context. Er worden tal van concepten aangeboden als hulpmiddel om zicht te krijgen op je eigen team en om doelgericht en ontwikkelingsgericht aan de slag te gaan.

Het thema ‘teamoverleg’ zien we gesitueerd op het operationele niveau (de ondernemer) waarbij de focus gelegd wordt op ‘omgaan met weerstanden + themaformulering’.

Doelgroep

Werk je in de gezondheids-, sociale of publieke sector?

Ben je werkzaam als directeur, hoger kaderlid, stafmedewerker, projectleider, afdelingsleider, teamleider, basiswerker, staflid van een sectorkoepel of -steunpunt of externe advieswerker? 
Heb jij als doel de samenwerking in je team(s) te stimuleren?
Dan behoor je tot de doelgroep van deze module!

Programma

  • Een visie op samenwerken vanuit de systeemkijk.
  • Fasen in de ontwikkeling van teams en bijhorende interventies door de teamleider: op weg naar meer zelfsturing.
  • Definiëring van teams, groepsdruk, storende teamdynamieken, teamcultuur, teamrollen, leiderschap...
  • Cruciale methodische competenties voor de hedendaagse teamleider.
  • Aanknopingspunten ontdekken om het eigen team te onderzoeken in de ruimere context van de organisatie, de gewenste teamsituatie te verhelderen, werkzame strategieën uit te werken en daadwerkelijk aan de slag te gaan met teamontwikkeling.
  • Vaardigheden ontwikkelen in het leiden van teamoverleg: hoe kan je een teamoverleg doelgericht, creatief en flexibel leiden, rekening houdend met storingen en weerstanden die hierbij kunnen optreden?

Lesgever: Defour Koen

Master in de Pedagogische Wetenschappen, optie: orthopedagogiek (Universiteit Gent).
Systeemtherapeut, Lid van de beroepsvereniging van relatie-, gezinstherapie en systeeminterventie (BVRGS).
Meer dan 15 jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg als pedagogisch verantwoordelijke, eerst van residentiële begeleiding, daarna als verantwoordelijke voor de dienst thuisbegeleiding en als pedagogisch coördinator van een “multifunctioneel centrum”. Vandaag lector bij Arteveldehogeschool Balans.
Voorheen werkervaringen in BuSO, type 8 (leerstoornissen) en MPI (gedrags- en emotionele stoornissen).
4 jaar werkzaam in privé-praktijk voor gezins- en relatietherapie.