Inhoud

De leidraad doorheen de bijscholingen is WAT ZEGT DE FOETUS. Elke workshop heeft een inhoudelijke duurtijd van 3,5 uur en is afzonderlijk te volgen. Aan de hand van cases uit de dagelijkse praktijk oefenen we interactief, aangevuld met theoretische duiding. Er zijn vier thematische workshops:

  1. Intro ‘Physiological  CTG’: Verfrissende kijk op CTG
  2. Foetale harttonen in de laagrisicosetting
  3. STAN: Basistheorie en casuïstiek  
  4. Verdieping ‘Physiological  CTG’: 8 Cs’approach

Onderzoek toont aan dat het trainen van vaardigheden op regelmatige basis resulteert in een optimale outcome van moeder en kind . Ook het welbevinden van de individuele gezondheidswerker en het team wordt verhoogd. Immers, hoe meer men oefent, hoe meer vertrouwen men krijgt!

Met dit gevarieerde programma ‘Foetale harttonen in de kijker’ hoopt de opleiding vroedkunde van de Arteveldehogeschool een up-to-date bijdrage te leveren aan de optimalisatie van  vaardigheden binnen de analyse van de foetale harttonen voor individu en teams.

Programma

Workshop 1:  Intro in ‘Physiological CTG’: Verfrisssende kijk op CTG
Op 12 november 2019 van 17.30u-21u (welkom vanaf 17.15u) of op 17 december 2019 van 9u-12.30u (welkom vanaf 8.45u)

Misinterpretatie van foetale harttonen intrapartum kan enerzijds leiden tot een slechte neonatale outcome op korte en lange termijn, anderzijds tot onnodige sectio’s en instrumentale bevallingen. Wereldwijd wordt het FIGO CardioTocoGrafie-classificatiesysteem toegepast en foetale harttonen gedefinieerd als normaal, suboptimaal, abnormaal, preterminaal. Een goede basisstructuur. Maar hoe vaak ondervinden we in de praktijk niet de variatie in interpretatiemogelijkheden? Hoe zou het zijn als we bij de evaluatie van de foetale harttonen een systematiek gebruiken gebaseerd op de fysiologie van de foetus binnen een breed klinisch beeld? Professor Edwin Chandraharan en het team van de St. George ’s University Londen zijn experten in de interpretatie van foetale harttonen. Hun visie ‘from patterns to physiology’ gebruiken we als basis voor deze workshop. Reeds verscheidene jaren worden internationaal masterclasses georganiseerd over ‘Physiological CTG’. In september 2019 ook in Antwerpen. Kon je er niet bij zijn en ben je benieuwd of was je er bij en wil je jouw team in deze manier van interpreteren meenemen? Tijdens deze workshop zullen we aan de hand van cases uit de dagdagelijkse praktijk deze brede kijk op het analyseren van een CTG meegeven met de daarbij horende theorie in een notendop.

Workshop 2: Foetale harttonen in de laagrisicosetting
Op 12 november 2019 van 12.30 u tot 16u (welkom vanaf 12.15u)

Tijdens deze workshop zoemen we in op foetaal welzijn bij de begeleiding van laagrisco zwangerschap en arbeid, zowel pre- als perpartaal.

Prenataal: Auscultatie of Educatie!?

Welke andere kenmerken hebben preterme foetale harttonen in vergelijking met een aterme foetus? Is het beluisteren van foetale harttonen tijdens een zwangerschapsconsult zinvol? Wat zeggen de richtlijnen? Welke educatie rond foetaal welzijn bouw je als vroedvrouw in tijdens een prenataal consult of GVO moment? Wat adviseer je als een vrouw je vertelt dat ze minder leven voelt? We nemen een zijsprong en gaan na wat de richtlijnen vertellen over kindsbewegingen.

Intrapartaal : Intermittente Auscultatie = Intelligente Auscultatie!?

Intermittente auscultatie is evidence based bij laagrisico arbeid en bevalling. Welke voorwaarden moeten aanwezig zijn voor IA? Op welke manier voer je IA veilig uit? Wat documenteer je minimum in het dossier over het foetaal welzijn? Wanneer moet je overgaan tot continu monitoring?

Workshop 3: STAN: basistheorie en casuïstiek  
Op 17 december 2019 van 13.30u-17u (welkom vanaf 13.15u)

Continue monitoring met ST analyse (STAN) wordt uitgevoerd als bijkomende test voor het foetaal welzijn. Regelmatige herhaling van de achtergrondkennis over de ST-analyse in combinatie met casuïstiek kunnen een boost geven aan je vertrouwen. Is het event nu wel of niet significant? Wat is nu ook alweer een T/QRS- ratio? Wat zijn de richtlijnen? Wat doen bij slechte signaalkwaliteit? Een kleine greep van vragen die meermaals op de werkvloer worden gehoord. Op een interactieve manier en vanuit de praktijk trainen we in deze workshop onze STAN en analysevaardigheden verder in.

Workshop 4: 8 Cs’ analyse en meer
Op 14 januari 2020 van 9 u-12.30u (welkom vanaf 8.45u )

Volgde je de intro verfrissende kijk op CTG of nam je elders deel aan ‘Physiological CTG’? Ben je ervan overtuigd dat ‘fysiologisch analyseren’ een bredere en heldere kijk geeft op het interpreteren van de foetale harttonen binnen een ruime context? In deze workshop trainen we ons verder in de 8Cs’ approach. Daarnaast leggen we de focus op de analyse van foetale harttonen in specifieke situaties (meconiaal vruchtwater, bloeding, chorio-amnionitis, diabetes, IUGR ... )

Doelgroep

Vroedvrouwen, gynaecologen, huisartsen

Lesgevers

De workshops worden gegeven door Griet Wuyts. Zij  is  werkzaam  als vroedvrouw  op verloskamer en kraamafdeling in AZ Maria Middelares Gent en als lector Arteveldehogeschool.

Vorming op maat

Deze thematische workshops worden ook voor teams georganiseerd op eigen locatie. Een bijscholing in verband met foetale bewaking aangepast aan jouw eigen groep kan ook. Mail naar Griet Wuyts voor meer informatie.