Inhoud

Waar sta ik in mijn levensloopbaan? Zit er genoeg leven in mijn werk? Of zit er te veel werk in mijn leven? Hoe is mijn leven als mensenwerker?

Levensloop en loopbaan beïnvloeden mekaar wederzijds. We spreken dan ook over jouw ‘levensloopbaan’. Net zoals het leven zelf, kun je jouw loopbaan beschouwen als een pad. We kunnen samen kijken hoe jouw pad zich ontwikkeld heeft, en gebracht heeft waar je nu bent. Daar valt veel uit te leren voor jouw toekomst.

Deze bijscholing biedt de kans om bij je loopbaan stil te staan, op zo’n manier dat ook de relatie met wie jij bent en wil zijn, in beeld komt. En we kijken ook hoe de samenleving beweegt en hoe dat invloed heeft op wat jou van binnenuit beweegt.

Programma

Concreet spelen we in op onderstaande vragen:

 • Hoe ziet mijn loopbaanpad er uit?
 • Hoe beleef ik mijn werk?
 • Hoe verandert mijn werk door de (maatschappelijke) omstandigheden en hoe ervaar ik dat?
 • Wat geeft me energie, wat kost me energie?
 • Hoe (on)duidelijk is mijn mandaat en hoe verhoudt ik me als persoon hiertoe?
 • Welk soort hulpverlener en sociaal werker ben ik? En wil ik dit ook?
 • Wat zijn mijn belangrijke waarden en drijfveren?
 • Hoe beïnvloedt mijn persoon de manier waarop ik mijn werk doe? Wat wil ik hierin behouden, wat wil ik veranderen?
 • Hoe zit het met de balans van geven en nemen in mijn werk?
 • Wat zijn mijn ‘crazy-makers’ en mijn ‘verleiders tot over-inzet’?
 • Komen mijn kwaliteiten en wie ik ben, voldoende aan bod in mijn werkleven?
 • Welke lessen heb ik al geleerd uit mijn loopbaan en hoe kan ik die meer waarde geven?
 • Hoe beïnvloedt mijn leeftijd mijn werkbeleving en mijn verwachtingen?
 • Hoe zie ik mijn werk-toekomst, welke scenario’s leven in mij?

We werken ervaringsgericht, met uitwisseling, zelfreflectie, lichaamsbeleving, creatieve opdrachten, biografische oefeningen… Ook jij zal je eigen ervaringen kunnen delen.

Doelgroep

Welzijns- en sociaal werkers, hulp- en zorgverleners... Kortom: mensen die met  met mensen werken.

Begeleiding

Sammy Vienne is sociaal-pedagoog. Hij is als docent en projectmedewerker deeltijds verbonden aan de opleiding Bachelor Sociaal Werk van Arteveldehogeschool. Voorheen werkte hij in diverse sectoren van het sociaal werk, zowel lokaal als overkoepelend (vormingswerk, basiseducatie, migrantenwerk, werklozenprojecten …). De afgelopen 10 jaar specialiseerde hij zich in coaching, biografisch werk en levensloopbegeleiding en startte een eigen praktijk: De Parel.

Ik heb heel constructief stilgestaan bij mijn drive in mijn werk en bij mijn inhoudelijke en praktische grenzen in relatie tot mijn persoonlijk leven. Ik heb mij hierin gesterkt en (h)erkend geweten door de begeleiding en de andere deelnemers. Dank voor het boeiende programma.
Veerle