Inhoud

Tijdens de studiedagen maak je kennis met de verschillende pediatrische zorgsettings en kan je je deskundigheid opbouwen om zorg op maat aan het (zieke) kind en zijn omgeving te bieden. Deze studiedagen zijn een aantal lesdagen uit het postgraduaat Pediatrie en Neonatologie die worden opengesteld. 

Programma

Het programma bestaat uit zes modules:

 • Module 1: algemene kaders binnen de kinderzorg
 • Module 2: zorgen aan de zieke neonaat
 • Module 3: zorg aan het kritiek en acuut zieke kind
 • Module 4: zorg aan het chronisch zieke kind

Donderdag 23 januari 2020: 8u30-17u30

 • Algemene toelichting kinderkanker
 • Leukemie en tumorlysis syndroom
 • Chemotherapie/ veilig omgaan met cytostatica
 • Hersentumoren bij kinderen
 • Hemofilie en idiopathische trombopenie
   

Donderdag 30 januari 2020: 8u30-17u30

 • Supportieve therapieën bij kinderkanker
 • Hickmankatheter (theorie)
 • Buikpijn bij het kind
 • Radiotherapie
   

Donderdag 13 februari 2020: 8u30-17u30

 • Mondhygiëne bij kinderen
 • Het kind na cardiochirurgie
 • Het kind met respiratoir falen
 • Het kind met mucoviscidose
 • Ziekenhuisschool, thuisonderwijs en Bednet
   

Donderdag 20 februari 2020: 8u30-17u30

 • Transitie in zorg
 • Het kind met diabetes mellitus
 • Toelichting Koester
 • Het kind met een neurologische aandoening
   
 • Module 5: zorg aan bijzondere groepen in de KJGHZ

       Donderdag 19 maart 2020: 8u30-17u30
  • SMOG en ondersteundende communicatie bij kinderen
  • Armoede bij kinderen
  • Interculturele bemiddeling en omgaan met rouw in andere culturen
  • Het kind met een mentale beperking: specifieke aandachtspunten
    

         ​Donderdag 26 maart 2020: 8u30-17u30

 • Forensische psychiatrie
 • topics in de jeugdpsychiatrie
   

         ​Donderdag 2 april 2020: 8u30-17u30

 • Voedingsproblemen bij kinderen
 • Respijtzorg (Villa Rozerood)
 • Medicatie in het buitenland
   

Om tegemoet te komen aan de richtlijnen voor het bestrijden van het Corona-virus worden modules 6A en 6B niet opengesteld als losse lesdagen.

 • Module 6A: gespecialiseerde pediatrie - pediatrische oncologie
 • Module 6B: zorgen aan het kritiek zieke kind (NICU-PICU)

Het volledige programma van de afzonderlijk te volgen lesdagen kan je hier downloaden.

Doelgroep

Zorgverleners binnen de pediatrische en/of neonatologische zorg

Lesgevers

De studiedagen worden verzorgd door gastdocenten met expertise binnen de pediatrische en/of neonatologische zorg.