Postgraduaat

Contextuele en systemische counseling

Het postgraduaat leidt op tot  contextueel systemische counselors die procesmatig begeleidingswerk kunnen verrichten. Daarbij wordt het probleemoplossend vermogen van de cliënt vergroot en zijn krachten worden aangesproken. De counselor zal op basis van de  aangereikte kaders uit zowel het contextueel als het systeemdenken, hypothesen formuleren en vertalen naar het hulpverlenersproces.

Infoavond 5 december 2019: 18.30-20u

Vragen over dit postgraduaat?

Eddy Vandersteene