Postgraduaat
Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk

De eerste lijn is een zorglandschap in volle evolutie. Ook huisartsen zijn zoekende naar ondersteuning. Een verpleegkundige kan een essentiële rol opnemen binnen de ondersteuning van een praktijk. Dit postgraduaat focust op preventie en kwalitatieve begeleiding, educatie en coaching van patiënten met chronische aandoeningen in een multidisciplinaire context.

'Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk’ is niet alleen een functie met toekomst, het is een must voor een praktijk in de eerste lijn om een verpleegkundige in dienst te hebben. Er gebeuren in de eerstelijnspraktijk tal van acties die niet medisch, maar wel verpleegkundig van aard zijn. Evenzo voor de logistieke en administratieve taken. In tijden waarin sprake is van een gebrek aan huisartsen is het onlogisch om huisartsentijd te gebruiken voor taken die door niet-artsen kunnen worden gedaan. Op termijn is dat trouwens onbetaalbaar: volgens het subsidiariteitsprincipe kan een taak best gebeuren door de persoon met de juiste kwalificaties.
Marc Amant, huisarts

Vragen over dit postgraduaat?

Vanessa Gauwe
Verantwoordelijke postgraduaat Verpleegkundige inde huisartsenpraktijk
09 234 74 68